وبسایت شخصی سید محمد بیدکی
HOME COURSES RESUME PROJECTS STUDENTS CONTACTS
دروس ترم ۲ ، سال تحصیلی ۱۳۹۷ :

آزمایشگاه پایگاه داده

پیاده سازی سیستم پایگاه داده

روش پژوهش و ارائه

مهندسی نرم افزار

آزمایشگاه پایگاه داده

ترم: ۲، سال تحصیلی: ۱۳۹۷

پیاده سازی سیستم پایگاه داده

ترم: ۲، سال تحصیلی: ۱۳۹۷

محتوای درس:
 • برنامه نویسی  به زبان PHP
پیشنیازها:
 • برنامه سازی پیشرفته
 • پایگاه داده ....

جزئیات درس...
ابتدای صفحه

روش پژوهش و ارائه

ترم: ۲، سال تحصیلی: ۱۳۹۷

منبع اصلی درس:
شيوه ي ارائه مطالب علمي و فني، سيد محمد تقي روحاني رانکوهي،  انتشارات جلوه، ۱۳۹۱

منا ....

جزئیات درس...
ابتدای صفحه

مهندسی نرم افزار

ترم: ۲، سال تحصیلی: ۱۳۹۷

کتاب مرجع: 
مهندسی نرم افزار «ر ....

جزئیات درس...
ابتدای صفحه

پایگاه داده ها

ترم: ۱، سال تحصیلی: ۱۳۹۶

 
مراجع:
 • مفاهيم بنيادي پايگاه داده ها، تاليف دکتر روحاني رانکوهي
 • Database System Consepts, by Korth & Silbershat ....

جزئیات درس...
ابتدای صفحه

مبانی بازیابی اطلاعات و جستجوی وب

ترم: ۱، سال تحصیلی: ۱۳۹۶

 کتاب مرجع:
An Introduction to Information Retrieval, Christopher D٫ Manning, Prabhakar Raghavan, Hinrich Sch ....

جزئیات درس...
ابتدای صفحه

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

ترم: ۱، سال تحصیلی: ۱۳۹۶

کتابهای مرجع:
 • مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی به زبان C، نوشته دکتر داور پناه جزی
 • الگوریتم و فلوچار ....

جزئیات درس...
ابتدای صفحه

طراحی الگوریتم ها

ترم: ۲، سال تحصیلی: ۱۳۹۵

کتاب مرجع:

طراحی الگوریتم ها با شبه کدهای C++، تالیف ریچارد نیپولیتان و کیومرث نعیمی ....

جزئیات درس...
ابتدای صفحه

طراحی زبانهای برنامه سازی

ترم: ۲، سال تحصیلی: ۱۳۹۵

 کتاب مرجع:
طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی، تالیف ترنس دبلیو٫ ....

جزئیات درس...
ابتدای صفحه

آزمایشگاه سیستم عامل

ترم: ۱، سال تحصیلی: ۱۳۹۵

زمان برگزاری آزمایشگاه:

گروه ۱۰۰ => سکشن چهارشنبه
گروه ۱۰۱ => سکشن سه شنبه

....

جزئیات درس...
ابتدای صفحه

کارگاه کامپیوتر

ترم: ۱، سال تحصیلی: ۱۳۹۵

زمان برگزاری کلاس:
گروه ۱۰۱ => سکشن اول (دوشنبه)
گروه ۱۰۰ => سکشن دوم (سه شنبه)
جزئیات درس... ابتدای صفحه

مدارهای منطقی

ترم: ۱، سال تحصیلی: ۱۳۹۵

کتاب مرجع:
 • اصول طراحي ديجيتال، تاليف موريس مانو، ترجمه دياني٫
 سرفصل مطالب:
 • فصل۱: سيست ....

جزئیات درس...
ابتدای صفحه

آشنایی با کامپیوتر

ترم: ۲، سال تحصیلی: ۱۳۹۴

 سرفصل مطالب:
بخش اول: مفاهيم اوليه و ساختار کامپيوتر
بخش دوم: ويندوز
بخش سوم: نرم افزار واژه پرداز Wo ....

جزئیات درس...
ابتدای صفحه

ذخیره و بازیابی اطلاعات

ترم: ۲، سال تحصیلی: ۱۳۹۴

کتاب مرجع:
An Introduction to Information Retrieval, Christopher D٫ Manning, Prabhakar Raghavan, Hinrich Schütze٫ ....

جزئیات درس...
ابتدای صفحه

اصول طراحی پایگاه داده ها

ترم: ۱، سال تحصیلی: ۱۳۹۴

مراجع:
 • مفاهيم بنيادي پايگاه داده ها، تاليف دکتر روحاني رانکوهي
 • Database System Consepts, by Korth & Silbershatz
 • ....

جزئیات درس...
ابتدای صفحه

اصول طراحی واسط کاربر

ترم: ۱، سال تحصیلی: ۱۳۹۴

محتوای درس:
 • برنامه نویسی مبتنی بر وب به زبان PHP
پیشنیازها:
 • برنامه سازی پیشرفته
 • اصو ....

جزئیات درس...
ابتدای صفحه

اصول طراحی پایگاه داده ها

ترم: ۱، سال تحصیلی: ۱۳۹۳

مراجع:

اصول طراحی واسط کاربر

ترم: ۱، سال تحصیلی: ۱۳۹۳

محتوای درس:
 • برنامه نویسی مبتنی بر وب به زبان PHP
پیشنیازها:
 • برنامه سازی پیشرفته
 • اصو ....

جزئیات درس...
ابتدای صفحه

مدارهای منطقی

ترم: ۱، سال تحصیلی: ۱۳۹۳

کتاب مرجع:
 • اصول طراحي ديجيتال، تاليف موريس مانو، ترجمه دياني٫
 سرفصل مطالب:
 • فصل۱: سيست ....

جزئیات درس...
ابتدای صفحه

برنامه نویسی کامپیوتر

ترم: ۳، سال تحصیلی: ۱۳۹۲

کتابهای مرجع:
 • مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی به زبان C، نوشته دکتر داور پناه جزی
 • برنامه نویسی به زب ....

جزئیات درس...
ابتدای صفحه

زبان ماشین و برنامه نویسی سیستم

ترم: ۳، سال تحصیلی: ۱۳۹۲

مرجع اصلي:
 • زبان ماشين و اسمبلي و کاربرد آن در کامپيوترهاي شخصي، تأليف دکتر حسن سيد رضي، انتشارات ناقو ....

جزئیات درس...
ابتدای صفحه

ذخیره و بازیابی اطلاعات

ترم: ۲، سال تحصیلی: ۱۳۹۲

کتاب مرجع:
An Introduction to Information Retrieval, Christopher D٫ Manning, Prabhakar Raghavan, Hinrich Schütze٫ ....

جزئیات درس...
ابتدای صفحه

طراحی الگوریتم ها

ترم: ۲، سال تحصیلی: ۱۳۹۲

کتاب مرجع:

طراحی الگوریتم ها با شبه کدهای C++، تالیف ریچارد نیپولیتان و کیومرث نعیمی ....

جزئیات درس...
ابتدای صفحه

طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه نویسی

ترم: ۲، سال تحصیلی: ۱۳۹۲

 کتاب مرجع:
طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی، تالیف ترنس دبلیو٫ ....

جزئیات درس...
ابتدای صفحه

اصول طراحی پایگاه داده ها

ترم: ۱، سال تحصیلی: ۱۳۹۲

مراجع:
 • مفاهيم بنيادي پايگاه داده ها، تاليف دکتر روحاني رانکوهي
 • Database System Consepts, by Korth & Silbershatz
 • ....

جزئیات درس...
ابتدای صفحه

اصول طراحی واسط کاربر

ترم: ۱، سال تحصیلی: ۱۳۹۲

محتوای درس:
 • برنامه نویسی مبتنی بر وب به زبان PHP
پیشنیازها:
 • برنامه سازی پیشرفته
 • اصو ....

جزئیات درس...
ابتدای صفحه

زبان ماشین و برنامه سازی سیستم

ترم: ۱، سال تحصیلی: ۱۳۹۲

مرجع اصلي:
 • زبان ماشين و اسمبلي و کاربرد آن در کامپيوترهاي شخصي، تأليف دکتر حسن سيد رضي، انتشارات ناقو ....

جزئیات درس...
ابتدای صفحه

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

ترم: ۱، سال تحصیلی: ۱۳۹۲

کتابهای مرجع:
 • مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی به زبان C، نوشته دکتر داور پناه جزی
 • الگوریتم و فلوچار ....

جزئیات درس...
ابتدای صفحه

مدارهای منطقی

ترم: ۱، سال تحصیلی: ۱۳۹۲

کتاب مرجع:
 • اصول طراحي ديجيتال، تاليف موريس مانو، ترجمه دياني٫
 سرفصل مطالب:
 • فصل۱: سيست ....

جزئیات درس...
ابتدای صفحه

روشهای محاسبات عددی

ترم: ۲، سال تحصیلی: ۱۳۹۱

بارم بندی:
 • میانترم: ۷ نمره
 • پایانتر ....

جزئیات درس...
ابتدای صفحه

طراحی الگوریتم ها

ترم: ۲، سال تحصیلی: ۱۳۹۱

کتاب مرجع:

طراحی الگوریتم ها با شبه کدهای C++، تالیف ریچارد نیپولیتان و کیومرث نعیمی ....

جزئیات درس...
ابتدای صفحه

طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی

ترم: ۲، سال تحصیلی: ۱۳۹۱

کتاب مرجع:
طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی، تالیف ترنس دبلیو٫ پرات، ترجمه مهندس جعفرنژاد قمی
....

جزئیات درس...
ابتدای صفحه

مدارهای منطقی

ترم: ۲، سال تحصیلی: ۱۳۹۱

کتاب مرجع:
اصول طراحی دیجیتال، تالیف موریس مانو، ترجمه دیانی٫
 بارم بندی:
میانترم: ۷ ....

جزئیات درس...
ابتدای صفحه
Copyright (c) smbidoki.ir , All rights reserved. Design by SMBidoki.