وبسایت شخصی سید محمد بیدکی
HOME COURSES RESUME PROJECTS STUDENTS CONTACTS
طراحی الگوریتم ها
سال تحصیلی: ۱۳۹۱
ترم : دوم (زمستان)

کتاب مرجع:

طراحی الگوریتم ها با شبه کدهای C++، تالیف ریچارد نیپولیتان و کیومرث نعیمی پور، ترجمه مهندس جعفرنژاد قمی

بارم بندی:

میانترم ۸ نمره
پایانترم ۹ نمره
تکالیف و کوئیز ۲ نمره
حضور و غیاب ۱ نمره
فعالیت کلاسی ۱ نمره

سرفصل مطالب:

۱- آشنایی با کارایی و نحوه تحلیل الگوریتم ها
۲- آشنایی با روش های حل مسئله
۳-روش تقسیم و حل (مرتب سازی ادغامی و سریع، ضرب استراسن و ...)
۴- روش برنامه نویسی پویا (ضریب دو جمله ای، ضرب زنجیره ای ماتریسها، طولانی ترین زیررشته مشترک و ...)
۵- روش حریصانه (مسائل زمان بندی، کوله پشتی، گراف و درختها و ...)
۶- روش عقب گرد ( مسئله N وزیر، کوله پشتی و ...)
۷- راهبرد شاخه و حد (مسئله کوله پشتی، فروشنده دوره گرد و ...)
فایلهای درس:
اسلایدهای الگوریتم کد هافمن
مشاهده
اسلایدهای الگوریتم فلوید
مشاهده
اسلایدهای الگوریتم رنگ آمیزی گراف
مشاهده
اسلایدهای فصل ۷
مشاهده
اسلایدهای فصل ۶
مشاهده
اسلایدهای فصل ۵ (بخش دوم)
مشاهده
اسلایدهای الگوریتم فروشنده دوره گرد
مشاهده
اسلایدهای فصل ۵ (بخش اول)
مشاهده
اسلایدهای فصل ۴ (بخش دوم)
مشاهده
اسلایدهای ضرب اعداد بسیار بزرگ
مشاهده
اسلایدهای فصل ۴ (بخش اول)
مشاهده
اسلایدهای فصل ۳
مشاهده
اسلایدهای فصل ۲
مشاهده
اسلایدهای فصل ۱
مشاهده
اسلایدهای معرفی درس
مشاهده
Foundations of Algorithms Using C++ Pseudocode ۳rd
مشاهده
برنامه هفتگی درس:
دوشنبه۱۴:۰۰-۱۷:۰۰کلاس ۱۱۳
امتحان میانترم:
۱۳۹۲/۰۲/۰۲۱۲:۰۰
امتحان پایانترم:
۱۳۹۲/۰۳/۲۰۸:۰۰
...بازگشت...
Copyright (c) smbidoki.ir , All rights reserved. Design by SMBidoki.