وبسایت شخصی سید محمد بیدکی
HOME COURSES RESUME PROJECTS STUDENTS CONTACTS
اصول طراحی واسط کاربر
سال تحصیلی: ۱۳۹۲
ترم : اول (پاییز)

محتوای درس:

 • برنامه نویسی مبتنی بر وب به زبان PHP

پیشنیازها:

 • برنامه سازی پیشرفته
 • اصول طراحی پایگاه داده ها

کتاب مرجع:

 • Beginning PHP6, Apache, and MySQL® Web Development, by Timothy Boronczyk, Elizabeth Naramore, Jason Gerner, Yann Le Scouarnec, Jeremy Stolz, Michael K. Glass

سرفصل مطالب:

 • آشنايي با زبان HTML
 • آشنايي با زبان PHP
 • اصول و ساختارهاي پايه در PHP
 • آرايه ها و روشهاي انتقال پارامتر بين صفحات وب
 • کار با پايگاه داده هاي MySQL
 • کار با اجزاء اطلاعاتي فرم هاي HTML
 • شيئ گرايي در PHP
 • کار با تصاوير
 • پست الکترونيکي

بارم بندي:

 • تکاليف:             ۴ نمره
 • پروژه:               ۸ نمره
 • پايانترم:            ۸ نمره
 • حضور و غياب:  ۳/۱۶ از جلسات، غيبت مجاز است و بيش از آن معرفي به آموزش

فایلهای درس:
تصاویر در PHP
مشاهده
برنامه نویسی شیئ گرا با PHP
مشاهده
PHP و کار با فرم های HTML
مشاهده
PHP‌و کار با MySQL
مشاهده
مفاهیم زبان PHP بخش دوم
مشاهده
مفاهیم زبان PHP بخش اول
مشاهده
کتاب مرجع
مشاهده
نرم افزار NotePad++
مشاهده
آشنایی با HTML بخش ۲
مشاهده
آشنایی با HTML بخش ۱
مشاهده
معرفی درس
مشاهده
برنامه هفتگی درس:
چهارشنبه۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰
امتحان پایانترم:
۱۳۹۲/۱۰/۲۱۱۰:۰۰
...بازگشت...
Copyright (c) smbidoki.ir , All rights reserved. Design by SMBidoki.