وبسایت شخصی سید محمد بیدکی
HOME COURSES RESUME PROJECTS STUDENTS CONTACTS
مدارهای منطقی
سال تحصیلی: ۱۳۹۲
ترم : اول (پاییز)

کتاب مرجع:

  • اصول طراحي ديجيتال، تاليف موريس مانو، ترجمه دياني.

 سرفصل مطالب:

  • فصل۱: سيستم هاي عدد نويسي و کدگذاري
  • فصل۲: اجزا تشکيل دهنده مدارهاي منطقي
  • فصل۳: طراحي مدارهاي بدون حافظه (ترکيبي)
  • فصل۴: مدارهاي با مقياس متوسط (MSI)
  • فصل۵: تحليل و طراحي مدارهاي حافظه دار (ترتيبي)

 بارم بندي:

  • ميانترم:            ۷ نمره
  • پايانترم:            ۱۰ نمره
  • تکليف و کوئيز:   ۳ نمره
  • حضور و غیاب:   ۳/۱۶ از جلسات، غیبت مجاز است و بیش از آن معرفی به آموزش
فایلهای درس:
نمونه سوالات مباحث مدارهای ترتیبی
مشاهده
تکلیف شماره ۳ - تحویل: ۱۳۹۲/۰۹/۲۵
مشاهده
تکلیف شماره ۲ - تحویل: ۱۳۹۲/۰۸/۱۳
مشاهده
تکلیف شماره ۱- تحویل ۱۳۹۲/۰۷/۲۹
مشاهده
برنامه هفتگی درس:
دوشنبه۸:۰۰ - ۱۱:۰۰
کمک مدرس:
بهنام مومنی لندان
behnam.momeni@chmail.ir
امتحان میانترم:
۱۳۹۲/۰۹/۰۴
امتحان پایانترم:
۱۳۹۲/۱۰/۱۷۱۴:۰۰
...بازگشت...
Copyright (c) smbidoki.ir , All rights reserved. Design by SMBidoki.