وبسایت شخصی سید محمد بیدکی
HOME COURSES RESUME PROJECTS STUDENTS CONTACTS
طراحی الگوریتم ها
سال تحصیلی: ۱۳۹۲
ترم : دوم (زمستان)

کتاب مرجع:

طراحی الگوریتم ها با شبه کدهای C++، تالیف ریچارد نیپولیتان و کیومرث نعیمی پور، ترجمه مهندس جعفرنژاد قمی

بارم بندی:

میانترم ۸ نمره
پایانترم ۹ نمره
تکالیف و کوئیز ۳ نمره
فعالیت کلاسی و پروژه حداکثر ۲ نمره
حضور و غیاب حداکثر ۱ نمره

سرفصل مطالب:

۱- آشنایی با کارایی و نحوه تحلیل الگوریتم ها
۲- آشنایی با روش های حل مسئله
۳-روش تقسیم و حل (مرتب سازی ادغامی و سریع، ضرب استراسن و ...)
۴- روش برنامه نویسی پویا (ضریب دو جمله ای، ضرب زنجیره ای ماتریسها، طولانی ترین زیررشته مشترک و ...)
۵- روش حریصانه (مسائل زمان بندی، کوله پشتی، گراف و درختها و ...)
۶- روش عقب گرد ( مسئله N وزیر، کوله پشتی و ...)
۷- راهبرد شاخه و حد (مسئله کوله پشتی، فروشنده دوره گرد و ...)
فایلهای درس:
الگوریتم رنگ آمیزی گراف
مشاهده
۹- راهبرد شاخه و حد
مشاهده
الگوریتم کدگذاری هافمن
مشاهده
۸- روش عقبگرد
مشاهده
۷- روش حریصانه - بخش دوم (الگوریتمهای گراف)
مشاهده
۶- روش حریصانه - بخش اول
مشاهده
۵- برنامه نویسی پویا - بخش دوم
مشاهده
۴- برنامه نویسی پویا - بخش اول
مشاهده
۳- روش تقسیم و غلبه
مشاهده
۲- محاسبه هزینه الگوریتم ها
مشاهده
۱- کارایی، تحلیل و مرتبه الگوریتمها
مشاهده
معرفی درس
مشاهده
برنامه هفتگی درس:
دوشنبه۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰کلاس ۱۱۱
چهارشنبه۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰کلاس ۱۱۱
امتحان میانترم:
چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۲/۰۳۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰
امتحان پایانترم:
۱۳۹۳/۰۳/۲۲۱۰:۰۰
...بازگشت...
Copyright (c) smbidoki.ir , All rights reserved. Design by SMBidoki.