وبسایت شخصی سید محمد بیدکی
HOME COURSES RESUME PROJECTS STUDENTS CONTACTS
زبان ماشین و برنامه نویسی سیستم
سال تحصیلی: ۱۳۹۲
ترم : تابستان

مرجع اصلي:

 • زبان ماشين و اسمبلي و کاربرد آن در کامپيوترهاي شخصي، تأليف دکتر حسن سيد رضي، انتشارات ناقوس

مراجع کمکي:

 • برنامه نويسي به زبان اسمبلي براي کامپيوترهاي شخصي، جلد اول و دوم، تأليف فيض الله خاکپور، انتشارات جنگل.
 • Essentials of 80x86 Assembly Language, Richard C. Detmer, 2011

سرفصل مطالب:

 • فصل 1: اصول زبان ماشين و اسمبلي و ساختار کامپيوتر
 • فصل 2: نمايش اطلاعات در کامپيوتر
 • فصل 3: اصول برنامه نويسي به زبان اسمبلي
 • فصل 4: ساختار اصولي کامپيوترهاي شخصي
 • فصل 5: تشکيلات و ساختار برنامه اسمبلي
 • فصل 6: دستورات زبان اسمبلي کامپيوترهاي شخصي و روشهاي آدرس دهي
 • فصل 7: دستورات محاسباتي و کاربردهاي آنها
 • فصل 8: دستورات کنترل برنامه و دستورات منطقي
 • فصل 9: وقفه در کامپيوترهاي شخصي
 • فصل 10: نمايش اطلاعات بر روي مانيتور
 • فصل 11: گرفتن اطلاعات از صفحه کليد
 • فصل 12: عمليات بر روي رشته اطلاعات و جدول

بارم بندي:

تکاليف و کوئيز:       4   نمره
پايانترم:                14 نمره
حضور و غياب:        2   نمره
فایلهای درس:
حل تکلیف سری ۵
مشاهده
حل تکالیف سری ۱ تا ۴
مشاهده
تکلیف شماره ۵، موعد تحویل ۲۴ مرداد
مشاهده
تکلیف شماره ۴، موعد تحویل ۱۷ مرداد
مشاهده
تکلیف شماره ۳، موعد تحویل ۱۴ مرداد
مشاهده
تکلیف شماره ۲، موعد تحویل ۱۰ مرداد
مشاهده
تکلیف شماره ۱، موعد تحویل ۳ مرداد
مشاهده
۱۲- عملیات بر روی رشته اطلاعات
مشاهده
۱۱- گرفتن اطلاعات از صفحه کلید
مشاهده
۱۰- نمایش اطلاعات روی مانیتور
مشاهده
۹- وقفه ها در کامپیوترهای شخصی
مشاهده
۸- دستورات کنترلی و دستورات منطقی
مشاهده
۷- دستورات انتقال اطلاعات و محاسباتی
مشاهده
۶- روشهای آدرس دهی اطلاعات
مشاهده
۵- ساختار و تشکیلات برنامه اسمبلی
مشاهده
۴- ساختار اصولی کامپیوترهای شخصی
مشاهده
۳- اصول برنامه نویسی به زبان اسمبلی
مشاهده
۲- نمایش اطلاعات در کامپیوتر
مشاهده
۱- اصول زبان ماشین و ساختار کامپیوتر
مشاهده
معرفی درس و شرح برنامه کلاس
مشاهده
برنامه هفتگی درس:
سه شنبه۱۴:۰۰-۱۸:۰۰کلاس ۱۱۲
چهارشنبه۱۴:۰۰-۱۸:۰۰کلاس ۱۱۲
امتحان پایانترم:
۱۳۹۳/۰۵/۲۶
...بازگشت...
Copyright (c) smbidoki.ir , All rights reserved. Design by SMBidoki.