وبسایت شخصی سید محمد بیدکی
HOME COURSES RESUME PROJECTS STUDENTS CONTACTS
برنامه نویسی کامپیوتر
سال تحصیلی: ۱۳۹۲
ترم : تابستان

کتابهای مرجع:

 • مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی به زبان C، نوشته دکتر داور پناه جزی
 • برنامه نویسی به زبان C، نوشته دکتر جعفر نژاد قمی

رئوس مطالب:

 •  مفاهیم اولیه زبان C
 • متغیرها، ثوابت و عملگرها
 • دستورات ورودی و خروجی
 • ساختارهای شرطی
 • ساختارهای تکرار و حلقه
 • آرایه ها
 • توابع
 • پردازش رشته ها
 • ساختار داده رکوردها

بارم بندی:

تکالیف و کوئیز:       3   نمره
پایانترم:                15 نمره
حضور و غیاب         2   نمره

فایلهای درس:
حل تکلیف سری ۶
مشاهده
حل تکلیف سری ۵
مشاهده
حل تکالیف سری ۲ تا ۴
مشاهده
تکلیف شماره ۶، موعد تحویل ۲۳ مرداد
مشاهده
تکلیف شماره ۵، موعد تحویل ۲۰ مرداد
مشاهده
تکلیف شماره ۴، موعد تحویل ۱۴ مرداد
مشاهده
تکلیف شماره ۳، موعد تحویل ۱۰ مرداد
مشاهده
تکلیف شماره ۲، موعد تحویل ۳ مرداد
مشاهده
تکلیف شماره ۱، موعد تحویل ۲۴ تیر
مشاهده
برنامه هفتگی درس:
سه شنبه۸:۰۰-۱۲:۰۰۱۱۲
چهارشنبه۸:۰۰-۱۲:۰۰۱۱۲
کمک مدرس:
فریبرز زارع پور
fariborzfast@yahoo.com
امتحان پایانترم:
۱۳۹۳/۰۵/۲۵۱۰:۰۰
...بازگشت...
Copyright (c) smbidoki.ir , All rights reserved. Design by SMBidoki.