وبسایت شخصی سید محمد بیدکی
HOME COURSES RESUME PROJECTS STUDENTS CONTACTS
مدارهای منطقی
سال تحصیلی: ۱۳۹۳
ترم : اول (پاییز)

کتاب مرجع:

  • اصول طراحي ديجيتال، تاليف موريس مانو، ترجمه دياني.

 سرفصل مطالب:

  • فصل۱: سيستم هاي عدد نويسي و کدگذاري
  • فصل۲: اجزا تشکيل دهنده مدارهاي منطقي
  • فصل۳: طراحي مدارهاي بدون حافظه (ترکيبي)
  • فصل۴: مدارهاي با مقياس متوسط (MSI)
  • فصل۵: تحليل و طراحي مدارهاي حافظه دار (ترتيبي)

 بارم بندي:

  • ميانترم:            ۸ نمره
  • پايانترم:            ۹ نمره
  • تکاليف و کوئيز:    ۳ نمره
  • حضور و غیاب:   ۳/۱۶ از جلسات، غیبت مجاز است و بیش از آن معرفی به آموزش
فایلهای درس:
بازدید کننده گرامی، متاسفانه تاکنون فایلی برای این درس ثبت نشده است.
برنامه هفتگی درس:
سه شنبه۱۶ - ۱۹
کمک مدرس:
میلاد صفری
کلاس حل تمرین:
دوشنبه۱۲:۳۰-۱۳:۳۰
امتحان میانترم:
سه شنبه ۱۳۹۳/۱۰/۰۴
امتحان پایانترم:
۱۳۹۳/۱۰/۲۰۱۰:۰۰
...بازگشت...
Copyright (c) smbidoki.ir , All rights reserved. Design by SMBidoki.