وبسایت شخصی سید محمد بیدکی
HOME COURSES RESUME PROJECTS STUDENTS CONTACTS
اصول طراحی واسط کاربر
سال تحصیلی: ۱۳۹۳
ترم : اول (پاییز)

محتوای درس:

 • برنامه نویسی مبتنی بر وب به زبان PHP

پیشنیازها:

 • برنامه سازی پیشرفته
 • اصول طراحی پایگاه داده ها

کتاب مرجع:

 • Beginning PHP6, Apache, and MySQL® Web Development, by Timothy Boronczyk, Elizabeth Naramore, Jason Gerner, Yann Le Scouarnec, Jeremy Stolz, Michael K. Glass

سرفصل مطالب:

 • آشنايي با زبان HTML
 • آشنايي با زبان PHP
 • اصول و ساختارهاي پايه در PHP
 • آرايه ها و روشهاي انتقال پارامتر بين صفحات وب
 • کار با پايگاه داده هاي MySQL
 • کار با اجزاء اطلاعاتي فرم هاي HTML
 • شيئ گرايي در PHP
 • کار با تصاوير

بارم بندي:

 • تکاليف کارگاه:             ۵ نمره
 • پروژه نهایی:               7 نمره
 • کتبی پايانترم:             8 نمره
 • (حداقل کسب نصف نمره پایانترم جهت گذراندن درس الزامیست)
 • حضور و غياب:  ۳/۱۶ از جلسات، غيبت مجاز است و بيش از آن معرفي به آموزش
فایلهای درس:
CSS۳- ارائه آقای پورجم
مشاهده
تصاویر در PHP
مشاهده
PHP و برنامه نویسی شیئ گرا
مشاهده
HTML۵- ارائه آقای کریمی
مشاهده
PHP و استفاده از فرم ها
مشاهده
dreamwaver- ارائه آقای احمدی
مشاهده
PHP و MySQL
مشاهده
JavaScript- ارائه آقای جوکار
مشاهده
CMS - ارائه آقای صوفی
مشاهده
اصول اولیه PHP - بخش دوم
مشاهده
اصول اولیه PHP - بخش اول
مشاهده
CSS- ارائه آقای متکلم
مشاهده
آشنایی با HTML (بخش دوم)
مشاهده
آشنایی با HTML (بخش اول)
مشاهده
معرفی درس و شرح برنامه کلاس
مشاهده
برنامه هفتگی درس:
چهارشنبه۹:۳۰ - ۱۲:۳۰
امتحان پایانترم:
۱۳۹۳/۱۰/۲۳۸:۰۰
...بازگشت...
Copyright (c) smbidoki.ir , All rights reserved. Design by SMBidoki.