وبسایت شخصی سید محمد بیدکی
HOME COURSES RESUME PROJECTS STUDENTS CONTACTS
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
سال تحصیلی: ۱۳۹۶
ترم : اول (پاییز)

کتابهای مرجع:

  • مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی به زبان C، نوشته دکتر داور پناه جزی
  • الگوریتم و فلوچارت، نوشته شهریار رسولی
  • برنامه نویسی به زبان C، نوشته دکتر جعفر نژاد قمی
  • چگونه به C++ برنامه بنویسیم، نوشته هاروی دایتل و پال دایتل، ترجمه دکتر ابراهیم زاده قلزم

رئوس مطالب:

  • مفاهیم اولیه و اجزای کامپیوتر
  • سیستم های عددی در کامپیوتر
  • مفهوم الگوریتم و بیان آن
  • نمایش الگوریتم با فلوچارت
  • برنامه نویسی به زبان C (شامل مفاهیم اولیه، متغیرها، ثوابت، عملگرها، دستورات ورودی و خروجی، ساختارهای اساسی، آرایه ها، توابع، پردازش رشته ها، رکوردها، اشاره گرها و ....)

بارم بندی:

تکالیف و کوئیز:       4 نمره
میانترم:                6 نمره
پایانترم:                8 نمره
پروژه:                    4 نمره (2 نمره از 20 و 2 نمره اضافه)
حضور و غیاب         ۳/۱۶ از جلسات، غیبت مجاز است و بیش از آن معرفی به آموزش

فایلهای درس:
تمرین سری ۷) مهلت ۰۵ دیماه ۹۶
مشاهده
تمرین سری ۶) مهلت ۱۸ آذرماه ۹۶
مشاهده
تمرین سری ۵) مهلت ۴ آذرماه ۹۶
مشاهده
تمرین سری ۴) مهلت ۲۰ آبانماه ۹۶
مشاهده
تمرین سری ۳) مهلت ۱۳ آبانماه ۹۶
مشاهده
تمرین سری ۲) مهلت ۰۶ آبانماه ۹۶
مشاهده
تمرین سری ۱) مهلت ۲۸ مهرماه ۹۶
مشاهده
اسلایدهای معرفی درس و بخش اول
مشاهده
جزوه بخش اول: مفاهیم اولیه و ساختمان کامپیوتر
مشاهده
برنامه هفتگی درس:
دوشنبه۰۸:۰۰-۱۱:۰۰
کمک مدرس:
احسان بوستانی
سید روح اله موسوی نژاد
کلاس حل تمرین:
سه شنبه۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
امتحان میانترم:
۱۳۹۶/۰۹/۰۶۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰
امتحان پایانترم:
۱۳۹۶/۱۰/۲۷۱۰:۳۰-۱۲:۳۰
...بازگشت...
Copyright (c) smbidoki.ir , All rights reserved. Design by SMBidoki.