وبسایت شخصی سید محمد بیدکی
HOME COURSES RESUME PROJECTS STUDENTS CONTACTS
اصول طراحی واسط کاربر
سال تحصیلی: ۱۳۹۴
ترم : اول (پاییز)

محتوای درس:

 • برنامه نویسی مبتنی بر وب به زبان PHP

پیشنیازها:

 • برنامه سازی پیشرفته
 • اصول طراحی پایگاه داده ها

کتاب مرجع:

 • Beginning PHP6, Apache, and MySQL® Web Development, by Timothy Boronczyk, Elizabeth Naramore, Jason Gerner, Yann Le Scouarnec, Jeremy Stolz, Michael K. Glass

سرفصل مطالب:

 • آشنايي با زبان HTML
 • آشنايي با زبان PHP
 • اصول و ساختارهاي پايه در PHP
 • آرايه ها و روشهاي انتقال پارامتر بين صفحات وب
 • کار با پايگاه داده هاي MySQL
 • کار با اجزاء اطلاعاتي فرم هاي HTML
 • شيئ گرايي در PHP
 • کار با تصاوير

بارم بندي:

 • تکاليف کارگاه:             ۵ نمره
 • پروژه نهایی:               7 نمره
 • کتبی پايانترم:             8 نمره
 • (حداقل کسب نصف نمره پایانترم جهت گذراندن درس الزامیست)
 • حضور و غياب:  ۳/۱۶ از جلسات، غيبت مجاز است و بيش از آن معرفي به آموزش
فایلهای درس:
Ajax (ارائه آقای اقبالی)
مشاهده
HTML۵&CSS۳ (ارائه آقای مزارعی)
مشاهده
Advanced CSS (ارائه آقای کردوانی)
مشاهده
پردازش تصاویر در PHP
مشاهده
برنامه نویسی شیئ گرا در PHP
مشاهده
PHP و تبادل اطلاعات از طریق فرم
مشاهده
CSS (ارائه آقای انصاری)
مشاهده
Javascript (ارائه آقای جمالی)
مشاهده
PHP و ارتباط با MySQL
مشاهده
Bootstrap (ارائه آقای مومنی)
مشاهده
مفاهیم مقدماتی PHP‌ (بخش دوم)
مشاهده
مفاهیم مقدماتی PHP‌ (بخش اول)
مشاهده
آشنایی با HTML (بخش دوم)
مشاهده
آشنایی با HTML (بخش اول)
مشاهده
معرفی و شرح درس
مشاهده
برنامه هفتگی درس:
چهارشنبه۰۸:۰۰-۱۱:۰۰
امتحان پایانترم:
۱۳۹۴/۱۰/۲۳۰۸:۰۰
...بازگشت...
Copyright (c) smbidoki.ir , All rights reserved. Design by SMBidoki.