وبسایت شخصی سید محمد بیدکی
HOME COURSES RESUME PROJECTS STUDENTS CONTACTS
آشنایی با کامپیوتر
سال تحصیلی: ۱۳۹۴
ترم : دوم (زمستان)
 سرفصل مطالب:
بخش اول: مفاهيم اوليه و ساختار کامپيوتر
بخش دوم: ويندوز
بخش سوم: نرم افزار واژه پرداز Word
بخش چهارم: نرم افزار صفحه گسترده Excel
بخش پنجم: نرم افزار ارائه مطالب Power Point
بخش ششم: اينترنت و ايميل

بارم بندی:
تکالیف و کوئیزها:   8 یا 12 نمره
پایانترم:               12 یا 8 نمره
فعالیت کلاسی:    1+/- نمره
فایلهای درس:
سرتیتر نکات گفته شده از مبحث EXCEL
مشاهده
سرتیتر نکات گفته شده از مبحث WORD
مشاهده
سرتیتر نکات گفته شده از مبحث ویندوز
مشاهده
اسلایدهای مفاهیم وساختمان کامپیوتر
مشاهده
معرفی درس
مشاهده
بخش ششم- اینترنت
مشاهده
بخش پنجم- POWER POINT
مشاهده
بخش چهارم- EXCEL
مشاهده
بخش سوم- WORD
مشاهده
بخش دوم- ویندوز
مشاهده
بخش اول- مفاهیم
مشاهده
برنامه هفتگی درس:
شنبه۱۴:۰۰-۱۶:۰۰کلاس ۲۲ مهندسی۲
امتحان پایانترم:
۱۳۹۵/۰۴/۰۳۰۷:۳۰
...بازگشت...
Copyright (c) smbidoki.ir , All rights reserved. Design by SMBidoki.