وبسایت شخصی سید محمد بیدکی
HOME COURSES RESUME PROJECTS STUDENTS CONTACTS
پیاده سازی سیستم پایگاه داده
سال تحصیلی: ۱۳۹۵
ترم : دوم (زمستان)

محتوای درس:

 • برنامه نویسی  به زبان PHP

پیشنیازها:

 • برنامه سازی پیشرفته
 • پایگاه داده ها

مراجع:

 • Beginning PHP6, Apache, and MySQL® Web Development, by Timothy Boronczyk, Elizabeth Naramore, Jason Gerner, Yann Le Scouarnec, Jeremy Stolz, Michael K. Glass
 • http://php.net
 • http://stackoverflow.com
 • https://www.GOOGLE.com
 • ...

سرفصل مطالب:

 • آشنايي با زبان HTML
 • آشنايي با زبان PHP
 • اصول و ساختارهاي پايه در PHP
 • آرايه ها و روشهاي انتقال پارامتر بين صفحات وب
 • کار با پايگاه داده هاي MySQL
 • کار با اجزاء اطلاعاتي فرم هاي HTML
 • شيئ گرايي در PHP
 • کار با تصاوير
 • ایمیل

بارم بندي:

 • تکاليف کارگاه:             5 نمره
 • پروژه نهایی:               7 نمره
 • کتبی پايانترم:             8 نمره
 • (کسب حداقل 50% از نمره پایانترم جهت گذراندن درس الزامیست)
 • حضور و غياب:  ۳/۱۶ از جلسات، غيبت مجاز است و بيش از آن معرفي به آموزش
فایلهای درس:
برنامه نویسی شیئ گرا با PHP
مشاهده
تکلیف شماره ۶
مشاهده
PHP و تصاویر
مشاهده
PHP و تعامل با کاربر از طریق فرمهای HTML
مشاهده
تکلیف شماره ۵
مشاهده
تکلیف شماره ۳
مشاهده
PHP و ارتباط با MySQL
مشاهده
مفاهیم اولیه زبان PHP (بخش ۲)
مشاهده
مفاهیم اولیه زبان PHP (بخش ۱)
مشاهده
تکلیف شماره ۲
مشاهده
کتاب php۶ & Apache & MySQL به همراه سورس کد مثالهای کتاب
مشاهده
آشنایی با HTML (بخش دوم)
مشاهده
آشنایی با HTML (بخش اول)
مشاهده
معرفی درس
مشاهده
برنامه هفتگی درس:
دوشنبه۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰
امتحان پایانترم:
۱۳۹۶/۰۳/۲۲۱۱:۰۰ - ۱۳:۰۰
...بازگشت...
Copyright (c) smbidoki.ir , All rights reserved. Design by SMBidoki.