وبسایت شخصی سید محمد بیدکی
HOME COURSES RESUME PROJECTS STUDENTS CONTACTS
آزمایشگاه پایگاه داده
سال تحصیلی: ۱۳۹۷
ترم : دوم (زمستان)
کتاب مرجع:
آزمایشگاه پایگاه داده با SQL Server 2012، نوشته رمضان عباس نژادورزی، فاطمه عبدی سقاواز، بهارک شاکری اسکی، انتشارات فناوری نوین.

برای دانلود کتاب «آزمایشگاه پایگاه داده با SQL Server 2012» به آدرس

وبسایت کتابراه مراجعه کنید و پس از نصب نرم افزار کتابراه، با کد تخفیف خرید اولین کتاب که به شما تخصیص می دهد اقدام به خرید کتاب با مبلغ حدود ۲۵۰۰ تومان نمایید.


نحوه برگزاری کلاس:

نحوه‌ی عملکرد کلاسی به این صورت خواهد بود که هر هفته بخشی از کتاب مرجع درس از قبل مشخص می شود که دانشجویان موظفند قبل از کلاس، مطالب مربوطه را مطالعه نمایند. در زمان حضور در کلاس، دستورکاری مرتبط با آن بخش به دانشجویان داده می‌شود تا پاسخ داده و نتایج را تحویل دهند.

بدیهیست عدم تسلط بر مطالب و ناتوانی در انجام دستورکار در زمان کلاس، منجر به کسر نمره مربوطه خواهد شد.

 

توجه: غیبت غیرموجه بیش از یک جلسه منجر به نمره صفر خواهد شد.


آزمون پایانترم: 

در انتهای ترم، در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷، آزمون پایانی شامل مباحث کل ترم برگزار خواهد شد که عدم شرکت در آزمون به منزله غیبت امتحانی بوده و منجر به نمره صفر خواهد شد.

همچنین کسب نصف نمره امتحان شرط لازم برای گذراندن درس می‌باشد.

فایلهای درس:
بازدید کننده گرامی، متاسفانه تاکنون فایلی برای این درس ثبت نشده است.
برنامه هفتگی درس:
سه شنبه۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰
سه شنبه۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰
کمک مدرس:
محسن اقندیده
امتحان پایانترم:
۱۳۹۸/۰۳/۰۷
...بازگشت...
Copyright (c) smbidoki.ir , All rights reserved. Design by SMBidoki.