وبسایت شخصی سید محمد بیدکی
HOME COURSES RESUME PROJECTS STUDENTS CONTACTS
لیست پروژه و طرح ها:

پایان نامه کارشناسی

 • وبسایت فروش شرکت تعاونی کارکنان دانشگاه
 • پایان نامه کارشناسی ارشد

 • کشف مفهوم تصاویر صفحات وب به منظور بازیابی تصویر براساس مفهوم
 • طرح پژوهشی

 • دسته بندی داده ها با رویکرد یادگیری فعال
 • سیستم هوشمند تشخیص بیماریهای دهان و دندان
 • طراحی نرم افزارتحت وب مسیریابی و سیستم پیشنهاد دهنده خصوصیات مسیر
 • نرم افزار کاربردی

 • نرم افزار راهنمای نقشه شهر یزد تحت موبایل
 • وب سایت تجاری

 • وبسایت شرکت نوآوران شیمی یزد
 • ردیفعنواننوع پروژهسازمان
  ۱ وبسایت فروش شرکت تعاونی کارکنان دانشگاه پایان نامه کارشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان جزئیات
  ۲ کشف مفهوم تصاویر صفحات وب به منظور بازیابی تصویر براساس مفهوم پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز جزئیات
  ۳ دسته بندی داده ها با رویکرد یادگیری فعال طرح پژوهشی دانشگاه شیراز جزئیات
  ۴ سیستم هوشمند تشخیص بیماریهای دهان و دندان طرح پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز جزئیات
  ۵ طراحی نرم افزارتحت وب مسیریابی و سیستم پیشنهاد دهنده خصوصیات مسیر طرح پژوهشی دانشگاه شیراز جزئیات
  ۶ نرم افزار راهنمای نقشه شهر یزد تحت موبایل نرم افزار کاربردی شرکت مهندسین مشاور طیف زمین و شهرداری یزد جزئیات
  ۷ وبسایت شرکت نوآوران شیمی یزد وب سایت تجاری نوآوران شیمی یزد جزئیات
  Copyright (c) smbidoki.ir , All rights reserved. Design by SMBidoki.